Gospelians va presentar el seu nou espectacle a la Mercè de Girona el dia 20 de maig de 2012


Cliqueu aquí per escoltar tot el Concert del 20 de maig de 2012 a Girona